Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Člení sa na:

  • lôžkovú časť
  • anestéziologický úsek
  • ambulantnú časť  

Lôžková časť

Na úseku lôžkovej starostlivosti zabezpečujeme resuscitačnú liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti. 

Oddelenie disponuje 7 lôžkami, ktoré majú multidisciplinárny charakter - to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu. Ročne hospitalizujeme cca 220 pacientov.

Pri poskytovaní liečebno - preventívnej starostlivosti úzko spolupracujeme so všetkými klinickými aj paraklinickými  medicínskymi odbormi.

Anestéziologický úsek

Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytujme všetky typy celkových aj regionálnych anestézii, podľa povahy operačného výkonu.

V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 6. operačných pracoviskách (na chirurgickom oddelení, ženskom oddelení, oddelení úrazovej chirurgie, urologickom oddelení, ortopedickom oddelení a otorinolaryngológickom oddelení). 

Podľa potreby podávame anestézie aj na internom oddelení (kardioverzie) a  na CT pracovisku. Anestézie podávame aj v Psychiatrickej nemocnici pri tzv. elektrokonvulzívnej terapii. OAIM poskytuje aj pôrodnícku analgéziu – pri tzv. bezbolestných pôrodoch. Táto služba je spoplatená podľa cenníka NsP. Za posledné roky sa ustálil celkový počet anestéziologických zákrokov na úrovni cca 4 400 –  4500 ročne.

Ambulantná časť

Anestéziologická ambulancia (E004) je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok, alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

Liečebné možnosti/Výkony

Liečebno - preventívna činnosť OAIM  sa sústreďuje do troch hlavných oblastí:

  • na starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžku,
  • na poskytovanie znecitlivenia (anestézie) pri liečebných a diagnostických výkonoch,
  • a na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť

Návštevné hodiny

Návštevy na oddelení sú povolené len individuálne po dohode s ošetrujúcim personálom.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva primár alebo lekár denne od 13.00 - 15.00.

Kontakt

NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
ul. Špitálska č.2
071 01 Michalovce

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí  pavilónu E (chirurgický).

Telefonický kontakt

Oddelenie – lôžková časť
056/ 6416  419
Lekárska izba
056/ 6416  228
Lekárska izba
056/ 6416  326
Primár oddelenia
056/ 6416  294
Vedúca sestra
056/ 6416  227
Ambulancia
056/ 6416  379


E-mail

Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Na OAIM pracuje celkove 39 zdravotníckych pracovníkov. Z uvedeného počtu je desať kmeňových lekárov, piati externí lekári pracujú na čiastočný úväzok. Ďalej máme 22 zdravotných sestier, jedného sanitára a jedného zdravotného asistenta.