Nemocnica novej generácie
Michalovce

OAIM

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny  je základným oddelením okresnej nemocnice Štefana Kukuru v Michalovciach.

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anesteziológia a intenzívna medicína.

Anesteziologicko- resuscitačné oddelenie ARO vzniklo v roku 1967  a jeho prvým zakladateľom a primárom bol MUDr. Štefan Juhás, ktorý svoje vízie spolu s kolektívom lekárov a sestier po dobu niekoľkých rokov premenil na jedno z najlepších pracovísk vtedajšej doby.

V súčastnosti naše oddelenie pracuje pod vedením primára MUDr. Ladislava Beckera a poverenej vedúcej sestry Jany Vajdovej.

V praxi sa liečebná činnosť OAIM sústreďuje do troch oblastí:
- na starostlivosť o   pacientov v kritickom stave na lôžku,
- na poskytovanie  anestézie  a znecitlivenia  pri liečebných a diagnostických výkonoch,
- a na ambulantnú anesteziologickú starostlivosť.

Na základe týchto činností sa oddelenie člení na:
- lôžkovú časť oddelenia,
- úsek anestézie , ktorý pokrýva všetky operačné sály našej nemocnice,
- úsek ambulantný.

Lôžková časť oddelenia sa venuje  intenzívnej medicíne. Pacienti v kritickom stave sú 24 hod. pod dohľadom sestier a lekárov OAIM. Lôžka majú multidisciplinárny charakter- to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu.

V rámci našej nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 7 operačných  pracoviskách (CHIR, OÚCH, Ženské, URO, ORT,  ORL, Očné, podľa potreby sa anestézie vykonávajú pri kardioverzii (na koronárnej jednotke I.int.odd.)  a tiež na CT pracovisku.

3x do týždňa aplikujeme krátkodobú TIVU na psychiatrii pri elektrokonvulzívnej terapii známej pod názvom šoková liečba.


 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené