Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Oddelenia

Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia

 

Oddelenie  je organizačne samostatným špecializovaným oddelením,  pozostáva z troch čiastočne samostatných jednotiek:  COS (centálne operačné sály), CS (centrálna sterilizácia), Endoskopia

Chirurgické oddelenie

V súčasnosti má 48 lôžok na, 4 lôžka pre pacientov ORL oddelenia, 6 lôžok na JIS chirurgických odborov. Priemerne ročne hospitalizujeme okolo 1700 pacientov, ambulancie chirurgického oddelenia ošetria ročne okolo 13500 pacientov. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na štandardných izbách, na nadštandardnej izbe, na jednotke intenzívnej starostlivosti a pooperačnej izbe. Oddelenie má aj septickú časť pre pacientov vyžadujúcich osobitný epidemiologický režim a má k dispozícii tri operačné sály, aseptickú, semiaseptickú a septickú.

Geriatrické oddelenie

Lôžková časť  má  6  izieb, jednu nadštandardnú  izbu s dvomi  posteľami, chladničkou, mikrovlnou, televíznym prijímačom.  Je vybavené viacerými ošetrovateľskými pomôckami.

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva disponuje s počtom lôžok 49 na dvoch pracoviskách: šestonedelie – 29 a gynekológia – 20. Poskytuje komplexnú diagnostickú, terapeutickú a operačnú zdravotnú starostlivosť ženám zo spádovej oblasti okresov Michalovce a Sobrance v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie. Nadštandardné služby a služby nehradené zdravotnými poisťovňami sú spoplatnené podľa aktuálneho Holdingového cenníka služieb.

Infektologické oddelenie

Infektológia je interdisciplinárny nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, posudzovaním a prevenciou, v ktorých má priamu úlohu infekčný agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, príp. iný mikroorganizmus alebo jeho produkt – toxín).

JIS chirurgických odborov

Poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického a urologického oddelenia.

Neonatologické oddelenie

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť o novorodencov od narodenia až do prepustenia z oddelenia na úsekoch fyziologických novorodencov, patologických novorodencov a na šestonedelí.

Neurologické oddelenie

Poskytuje kompletnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre široké spektrum neurologických ochorení.

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Oddelenie nukleárnej medicíny

Oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach bolo zriadené na základe rozhodnutia MZ SR v apríli 1994 ako prvé svojho druhu na Zemplíne.  Jeho cieľom je vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, pediatriu, endokrinológiu, neurológiu, nefrológiu, ortopédiu, traumatológiu a iné medicínske odbory .

Oddelenie onkológie a rádioterapie

Oddelenie onkológie a rádioterapie zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

  • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
  • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
  • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)
Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Oddelenie disponuje 35 lôžkami, ktoré sú rozdelené  na  dvoch samostatných ošetrovacích jednotkách, ďalej bronchologickým pracoviskom, pracoviskom funkčnej diagnostiky a ambulanciou pri oddelení. Na oddelení sú 2 dvojposteľové izby so sociálnymi zariadeniami, 7 trojposteľových izieb, 3 štvorposteľové izby a 1 nadštandardná izba s obsadením 1 lôžka.

Oddelenie úrazovej chirurgie

Oddelenie má 28 lôžok. Súčasťou oddelenia je 1 nadštandardne zariadená izba s vlastným sociálnym zariadením so zvýhodneným  poplatkom  pre klientov ZP Dôvera. Oddelenie má 5 izieb pre aseptických pacientov a 2 izby pre septických pacientov. Jednotka intenzívnej starostlivosti má vyčlenené 4 lôžka s príslušným vybavením pre pacientov s úrazom v priestoroch JIS chirurgických odborov. Sú tu kontinuálne monitorovaní a liečení pacienti s ohrozenými životnými funkciami.

Oddelenie vnútorného lekárstva I.

Lôžková časť oddelenia pozostáva z 2 častí:
Lôžková časť A   - nachádza sa na prízemí interného oddelenia je tu 6 izieb, so 17 lôžkami, na prízemí sa nachádza JIS s počtom lôžok 10 – 2 lôžka akútne, 8 štandardných.
Lôžková časť B - nachádza sa na 1. poschodí – tvorí ho 5 izieb spolu je to 16 lôžok, v lôžkovej časti B sa nachádza 2 lôžková nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, sprchou a vybavená je, nábytkom, televízorom, chladničkou.

Oddelenie vnútorného lekárstva II.

Poskytuje zdravotnú starostlivosť u pacienta s internými chorobami. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu interných ochorení podľa rajonizácie a podľa potreby i pre mimospádových pacientov.
Lôžková starostlivosť je zabezpečená na 36 lôžkách, na piatich 4 posteľových izbách, troch  2 posteľových izbách a dvoch izbách s piatimi lôžkami so štandardným vybavením.

ORL - Ušno-nosno-kršné oddelenie

Krčno-nosovo-ušné oddelenie poskytuje  odbornú starostlivosť v odbore otorinolaryngológie s použitím  diagnostických a liečebných metód pre pacientov zo spádového územia okresov Michalovce a Sobrance .

Ortopedické oddelenie

Činnosť oddelenia je zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Pediatrické oddelenie

Poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života pre spádovú oblasť okresov Michalovce a Sobrance vo svojej lôžkovej i ambulantnej činnosti. Vykonáva činnosť na 40 lôžkach, ktoré sú rozdelené do 3 ošetrovacích jednotiek.

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie realizuje diagnostické výkony pomocou rádiologických zobrazovacích metód.

Urologické oddelenie

Oddelenie má 24 lôžok v 4-posteľových izbách na vlastnom oddelení a vyčlenené dve lôžka na JIS, ktorá je spoločná pre oddelenie chirurgické, traumatologické a urologické. JIS má vlastný personál vrátane lekára a pooperačnú budiacu miestnosť.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené