Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

O nás

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Lenka Smreková, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Vladimír Dvorový, MPH

Dozorná rada
MUDr. František Farkaš
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
MUDr. Michal Jenčo
Mgr. Dana Miňová, PhD.
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Margita Linková
MUDr. Štefan Kvak
MUDr. Jozef Roško
MUDr. Róbert Hill, PhD.
MUDr. Darina Tomková

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH - riaditeľ nemocnice
MUDr. Peter Rovder - medicínsky riaditeľ
PhDr. Martina Lásková, MPH - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť