Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Ambulancie

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy slúži na diagnostiku a liečbu porúch látkovej premeny a výživy, metabolizmu tukov a zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť o pacientov s týmito ochoreniami.


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie

Detská endokrinologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom z viacerých okresov po odoslaní VLDD a iných špecialistov. Realizujú celý rad endokrinologických vyšetrení.

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pri oddelení pneumológie a ftizeológie (H003) zabezpečuje:

  • pneumologickú starostlivosť počas dňa a ÚPS
  • konziliárnu činnosť
  • odbery biologického materiálu pre ambulantných pacientov
  • príjem pacientov na lôžkové oddelenie
Ambulancia úrazovej chirurgie

Tu sú ošetrovaní pacienti s ľahšími úrazmi, realizované kontrolné vyšetrenia, vo vyhradených časoch sú ošetrovaní objednaní pacienti (viď ordinačné hodiny pri jednotlivých lekároch) .

Ambulancia vnútorného lekárstva I.

Ambulancia vnútorného lekárstva I. pri oddelení pracuje ako príjmová ambulancia a ako konziliárna, kde zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre pacientov ostatných lôžkových oddelení nemocnice.

Ambulancia vnútorného lekárstva II.

Ambulancia vnútorného lekárstva II. slúži na diagnostiku a liečbu interných ochorení.

Zabezpečuje tiež internú konziliárnu činnosť  pre oddelenia NsP , ktoré sú umiestnené v priestoroch PN (psychiatrickej nemocnice), ako  aj konziliárnu činnosť pre pacientov PN.

Ambulancia všeobecného lekárstva

Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých.

Ambulantná chemoterapia

Úsek ambulantnej chemoterapie je jednou zo základných zložiek každého komplexného onkologického centra. Pacientom je tu aplikovaná najúčinnejšia a najmodernejšia liečba, identická ako na špičkových slovenských alebo zahraničných pracoviskách.

Anestéziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia (E004) je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok , alebo na nepríjemný , prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia pri chirurgickom oddelení pracuje ako konziliárna a príjmová ambulancia.

Cievna chirurgická ambulancia

Cievna chirurgická ambulancia vykonáva a poskytuje následnú zdravotnú starostlivosť.

Dermatovenerologická ambulancia

Dermatovenerológia je medicínsky odbor, ktorý sa zoberá chorobami kože, podkožia, kožných adnex, povrchových slizníc. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu ) o vrodené a získané choroby kože, povrchových slizníc, kožných adnex, ako aj o kožné prejavy ochorení viscerálnych orgánov u detí a dospelých.

Endokrinologická ambulancia

Endokrinologická ambulancia slúži na diagnostiku a liečbu endokrinologických ochorení a zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť o pacientov s ochorením žliaz s vnútorným vylučovaním (endokrinologické ochorenia).

Foniatrická ambulancia a audiometrické pracovisko

Foniatrická ambulancia s audiometriou vykonáva a poskytuje  diagnostiku a liečbu pre pacientov s poruchami hlasového aparátu a pacientov s postihnutím sluchu a reči ako aj na pacientov, ktorí vyžadujú následný operačný zákrok.

Geriatrická ambulancia

Ambulancia pri geriatrickom  oddelení (A101), sa  priestormi  delí  s kardiologickou ambulanciou.

Hematologická ambulancia

Náplň činnosti pozostáva z komplexného prístupu k riešeniu problematík nasledujúcich ochorení, ich diferenciálnej diagnostiky, liečby a monitorovania:

Infektologická ambulancia

Odborná ambulancia pri oddelení (D201)

Poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť, ambulantné sledovanie stavov v období rekonvalescencie a prechode choroby do chronicity, ako aj konziliárnu činnosť a prijímanie pacientov zo spádového územia Michalovce, Sobrance, Vranov n/T, Trebišov, Humenné, Snina, Svidník a Medzilaborce.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia slúži na diagnostiku a liečbu ochorení kardiovaskulárneho systému a zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných lôžkových oddeleniach nemocnice, zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť o pacientov s týmito ochoreniami.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia pri oddelení slúži na diagnostiku a liečbu neurologických ochorení.

Oftalmologická ambulancia

Poskytuje kompletné očné vyšetrenie. Súčasťou ambulancie sú aj laserová a zákroková miestnosť

Onkologická ambulancia

 Zabezpečuje  dispenzárnu starostlivosť o pacientov po onkologickej liečbe do 5 rokov, konziliárnu činnosť, odbery biologického materiálu u ambulantných pacientov, príjem pacientov na lôžkové oddelenie

ORL ambulancia

Otorinolaryngologická ambulancia pracuje aj ako konziliárna a prijímacia ambulancia. Súčasťou vybavenia ORL ambulancie je vyšetrovacia jednotka s diagnostickým mikroskopom, rinoendoskopom, elektrokoaguláciou, odsávačkou, laryngofibroskopom, čo umožňuje komplexnú diagnostiku ochorení hlavy a krku.

Ortopedická ambulancia

Poskytuje zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, ktorí sú odoslaní na vyšetrenie praktickým lekárom, ambulantným ortopédom resp. iným špecialistom.

Pediatrická ambulancia

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom, ktoré sú odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Vykonávame konziliárne vyšetrenia,  diagnostické a terapeutické zákroky, predoperačné vyšetrenia.

Pediatrická kardiologická ambulancia

Na detskej kardiologickej ambulancii poskytujeme  zdravotnú starostlivosť detským pacientom so spádových oblasti, realizujeme USG srdca, špeciálne a odborné vyšetrenia, poradenstvo.

Pediatrická nefrologická ambulancia

Ambulancia pediatrickej nefrológie - poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom pre okresy Michalovce a Sobrance. Realizuje rad špeciálnych, odborných vyšetrení, USG obličiek, odbery krvi, odbery mo

Pediatrická psychologická ambulancia

Klinický psychológ poskytuje psychodiagnostické vyšetrenia psychických funkcií, kognitívnych deficitov, rysov osobnosti a psychopatológie

Reumatologická ambulancia

Reumatologická ambulancia vykonáva diagnostiku a liečbu zápalových ochorení  pohybového systému a ochorení kostí metabolického pôvodu.

Urologická ambulancia

Ambulancia pri urologickom  oddelení pracuje ako konziliárna  a príjmová ambulancia.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené