Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Na oddelení pneumológie a ftizeológie v nemocnici v Michalovciach začali úspešne používať neinvazívnu ventiláciu

Od októbra ponúkame na oddelení PaF liečbu akútne zhoršenej hyperkapnickej respiračnej nedostatočnosti pomocou NIV (neinvazívnej ventilácie).

Ide o liečbu pretlakovou ventiláciou, ktorá sa uskutočňuje neinvazívnou cestou, cez nosovú alebo nosovoústnu masku. Liečba je indikovaná najčastejšie u pacientov s akútnym zhoršením – execerbáciou chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Rovnako sú indikovaní pacienti v hyperkapnickej respiračnej nedostatočnosti s niektorými neuromuskulárnymi ochoreniami, alebo kyfoskoliózou.

Pri kardiálnom pľúcnom edéme je indikovaná ventilácia kontinuálnym pretlakom (CPAP).

NIV často umožní predísť fatálnemu zhoršeniu respiračnej nedostatočnosti s nutnosťou intubácie a zavedeniu umelej pľúcnej ventilácie. Vybraná skupina pacientov, ktorá spĺňa metodické odporúčanie pre chronickú respiračnú nedostatočnosť, môže po schválení poisťovňou získať prístroj na trvalé domáce používanie.