Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Cvičenie na výskyt vysoko nebezpečnej nákazy

V nemocnici Michalovce si 26.9.2017 zamestnanci infektologického oddelenia precvičili postupy pri zistení podozrenia na výskyt vysoko nebezpečnej nákazy u osoby v príjmovej infektologickej ambulancii.

Nositeľom bola pacientka, ktorá pracovala ako humanitárna pracovníčka v Sierra Leone.  Symptómy ako horúčka, hnačka, zvracanie, bolesť hlavy, malátnosť a triaška sa u pacientky prejavili týždeň po návrate. 

nákaza_cvičenie, foto1.jpg

Cieľom tohto cvičenia bolo:

  • precvičiť postupy činnosti zdravotníckych zamestnancov príjmovej infektologickej ambulancie, preveriť vzájomnú komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Michalovce a reakcie cvičiacich pri zistení osoby podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu, 
  • preveriť praktické zvládnutie  používania osobných ochranných pomôcok, dezinfekčných a dekontaminačných postupov.