Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

VÝBEROVE KONANIE - VEDÚCE SESTRY ORGANIZAČNÝCH CELKOV/KLASTROV

Nemocnica novej generácie Michalovce vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pozícii Vedúcich sestier organizačných celkov - klastrov.

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Vedúca sestra klastra má v pôsobnosti organizáciu, plánovanie, koordináciu a kontrolu ošetrovateľskej starostlivosť v rámci zvereného odborovo príbuzného organizačného celku - klastra.

Všeobecne požadované znalosti:

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo
  • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností: ošetrovateľská starostlivosť v príslušnom odbore
  • najmenej päťročná prax v zdravotníctve

Ak Vás uvedená pracovná pozícia, jej kľúčové zodpovednosti a kompetencie, zaujali, zašlite nám prosím najneskôr do 15.10.2017 Váš životopis spolu s motivačným listom a dokument obsahujúci Vašu predstavu o fungovaní konkrétneho klastra, na adresu: NsP Š. Kukuru, Špitálska 2, Michalovce  s označením „VÝBEROVÉ KONANIE -“ , alebo emailom na adresu: zuzana.lesova@svetzdravia.com.

Do predmetu správy prosím uveďte: vyberove konanie- veduca sestra klastra NNG MI

S každým z Vás, kto o danú pozíciu prejaví záujem, sa veľmi radi osobne stretneme.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.10.2017