Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Schôdza Spolku lekárov

21.septembra 2017 sa v Michalovciach konala schôdza Spolku lekárov SLS. V úvode programu sme privítali 15 nových kolegov, absolventov lekárskych fakúlt, ktorí sa po absolvovaní štúdia zamestnali v nemocnici Svet zdravia Michalovce a jednu absolventku, ktorá je zamestnaná v NsP Sobrance.

DSC_0841_úprava.jpg

Vedecký sekretár MUDr. Ľudovít Kmetóny a 1. podpredseníčka SL SLS v Michalovciach MUDr. Anna Pallaiová odovzdali ocenenia za najlepšie prednášky, ktoré odzneli v roku 2016 na pôde Nemocnice Michalovce, v rámci schôdzi Spolku lekárov.

  1. miesto MUDr. Štefan Zamba: Flavivírusy okolo nás
  2. miesto MUDr. Andrea Mattová: Granulomatóza s polyangitídou - kazuistika
  3. miesto MUDr. Sylvia Borzová: Čo všetko stimuluje imunitný systém?

Vedecký program poslednej schôdze pripravili kolegovia z ortopedického oddelenia pod vedením primára MUDr. Františka Farkaša. Odzneli prednášky na tieto témy:

  1. Indikácie k implantáciám TEP koxy a kolena (Farkaš, F., Šoltýs, J., Petrík, J.)
  2. Úloha kortikoidov a proloterapie v liečbe degeneratívnych ochorení pohybového aparátu (Sokolová, D., Sokol, D., Geroč, M.)
  3. Aseptické kostné nekrózy (Paľovčík, J., Sokolová, D., Džurina, J.)
  4. Využitie ľudských tkanív v regeneratívnej medicíne (Slovenské centrum tkanív a buniek) (Karkoška, J.)