Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Stretnutie po rokoch

S novou tradíciou stretnutí po rokoch začala vedúca sestra pediatrického oddelenia v Michalovciach. Prvé stretnutie sestier i ostatných zamestnancov pracujúcich na pediatrii a ich bývalých kolegýň sa nieslo vo veľmi príjemnom, priateľskom a veselom duchu na konci júna.

Stretnutia sa zúčastnili v hojnom počte a od účasti ich neodradila ani silná letná búrka.  Každá z prítomných v skratke povedala čo to zo svojho súkromia i o svojom terajšom pôsobení. Zaspomínali si tiež na príhody z niekdajších liet a na krásne, milé, dávno minulé časy. Staršie kolegyne ocenili prístup mladších kolegýň, že aj účasťou na tomto stretnutí potvrdili, že si ich vážia a akceptujú ako bývalé kolegyne.

stretnutie po rokoch_ped.JPG

Program bol obohatený nielen o spomienky, ale aj o pohľad do budúcnosti súvisiaci so sťahovaním do NNG. Bývalé kolegyne sa veľmi zaujímali o nové priestory, vybavenie oddelenia ako aj o samotné fungovanie procesov v novej nemocnici. Iba v tichosti závideli terajším kolegyniam ich budúce pracovné podmienky, pracovné prostredie i nové možnosti.