Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

My v MI – nemocnica novej generácie je najmä o ľuďoch

„My v MI, poďte spolu s nami vytvoriť nový koncept fungovania vašich oddelení v Nemocnici novej generácie Michalovce."

Tak takouto výzvou manažment Nemocnice novej generácie Michalovce pozýval viac ako 150 svojich zamestnancov z úseku ošetrovateľstva, aby sa zúčastnili série workshopov My v MI.

Cieľom týchto workshopov bolo navzájom zdieľať informácie a súčasne hľadať spoločné, praktické a efektívne riešenia, ako sa čo najlepšie pripraviť na sťahovanie do Nemocnice novej generácie Michalovce.

Trojdňová séria workshopov prebiehala v priestoroch nemocnice, v spolupráci a s podporou HR oddelenia centrály ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s. a externej konzultantky pani Márie Ruskovej.

worksopy My v MI.jpg

Zamestnanci, členovia jednotlivých skupín, spolu pracovali na rôznych zadaniach týkajúcich sa sťahovania nemocnice do nových priestorov NNG. Hľadali spoločné odpovede a odporúčania napríklad na otázky: Akú papierovú dokumentáciu by ste si preniesli do NNG, tak aby jej bolo čo najmenej?, Aký nábytok by mal byť na stanovišti?, Navrhnite postup, ako zabezpečiť, aby nedochádzalo k dezorientácii klientov / pacientov, v procese sťahovania do novej nemocnice, Aké ďalšie prekážky či problémy by sa mohli vyskytnúť v procese sťahovania a ako by ste ich riešili?

Výstupom z týchto workshopov bolo ohromné množstvo praktických rád a nápady, ktoré boli spracované do prehľadnej elektronickej podoby. Tieto informácie sú a budú neoceniteľným zdrojom informácii pre čo najlepšie nastavenie procesu sťahovanie NNG MI a úspešného spustenia prevádzky samotnej.

Vladimír Dvorový - riaditeľ Nemocnice novej generácie Michalovce:

„Dovoľte mi úprimne poďakovať za Vašu prácu na workshopoch a príprave podkladov k materiálom, s ktorými už momentálne intenzívne pracujeme.

Po viacerých ohlasoch od Vás účastníkov workshopov samotných, ako aj ďalších mojich kolegov, si dovolím konštatovať, že vynaložené úsilie malo zmysel.

Cením si, že ste sa naplno venovali tejto aktivite napriek Vášmu pracovnému vyťaženiu."

Dana Miňová- riaditeľka ľudských zdrojov ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s.:

„Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí venovali čas a energiu príprave a najmä aktívnej účasti na týchto spoločných stretnutiach. Vaše praktické rady, nápady a spätná väzba od Vás je pre nás veľmi dôležitá a pomáha nám pri nastavovaní všetkých nových procesov súvisiacich s Nemocnicou novej generácie Michalovce.

„My spolu s vami v MI", keďže nemocnica novej generácie je najmä o ľuďoch, o Vás."