Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov na oddelení nukleárnej medicíny

V letný predprázdninový deň - 22. 6. 2017 - bola v michalovskej nemocnici imaginárne zvýšená rádioaktivita a výskyt rádionuklidov. Oddelenie nukleárnej medicíny totiž usporiadalo vedeckú pracovnú schôdzu Spolku lekárov, na ktorej privítali vzácneho hosťa - primárku MUDr. Kateřinu Táborskú z Kliniky nukleárnej medicíny a endokrinológie 2. LF UK a FN Praha-Motol.

Pani primárka auditóriu prezentovala vyšetrenia v nukleárnej medicíne - vyšetrenia v neurológii - DAT scan (diagnostika Parkinsonovej choroby) a lymfoscintigrafie sentinelových lymfatických uzlín. Téma prednášky nebola náhodná, ale chcela osloviť prítomných, keďže týmto smerom by sa v budúcnosti chcelo uberať aj ONM v Michalovciach. Vyšetrenia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka začalo pracovisko v Michalovciach realizovať za úzkej spolupráce s onkogynekológmi MUDr. Jánom Bujňákom, PhD., a MUDr. Janou Dudičovou od 7. 6. 2017.

ONM2.JPG

Oddelenie nukleárnej medicíny je jediným pracoviskom tohto druhu v sieti nemocníc Svet zdravia. Má ambíciu stále napredovať a prinášať klinikám nové možnosti spolupráce. Vedenie nemocnice ho plánuje naďalej rozvíjať, tak z pohľadu nákupov nových technológií, ako aj zvyšovania počtu pracovníkov, aby sa nukleárna medicína stala súčasťou nemocnice novej generácie, kde určite patrí.