Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Konferencia pediatrov a neonatológov

Lekárky a sestry oddelenia pediatrie a neonatológie michalovskej nemocnice sa dňa 10. 6. 2017 zúčastnili 7. konferencie pediatrov a neonatológov v hoteli Lindner Bratislava.

Konferenciu organizovala spoločnosť ProCare a Svet zdravia a jej účastníkov prišiel osobne pozdraviť aj generálny riaditeľ pán Marek Duban, ktorý svojím príhovorom upriamil pozornosť na špecifické odbory, akými pediatria a neonatológia určite sú.

Obidva odbory sprevádzajú detského pacienta už od narodenia aj v tých najzraniteľnejších obdobiach života a vyžadujú si pri ošetrovaní veľkú dávku lásky, etiky, humanizmu a empatie.

Výber tém bol inšpirovaný ich osobnými a praktickými skúsenosťami.

7061.jpg

Pozornosť bola venovaná napríklad aj trochu kontroverznej téme očkovania - čo sú fakty a čo mýty očkovania. Prítomných určite zaujali aj témy ako: cudzie telesá ako úskalie detskej hry, etika v ošetrovaní parazitárnych ochorení u detí či edukácia adolescenta s obezitou.

Veľmi zaujímavou bola formou kazuistiky prezentovaná téma o veľmi vzácnom nervovo-svalovom dedičnom ochorení, akým je Pompeho choroba. Ide o vrodenú absenciu alebo výrazný nedostatok enzýmu alfa-glukozidázy. Celosvetový register Pompeho choroby spustili v roku 2009 v Centre pre neuromuskulárne ochorenie v spolupráci s II. detskou klinikou DFNsP v Bratislave a spoločnosťou Genzyme Europe. V registri je v súčasnosti evidovaných asi 3000 pacientov. Na Slovensku bolo toto ochorenie doteraz diagnostikované celkom 10 pacientom - šiestim dospelým, dvom starším deťom a dvom deťom v dojčenskom veku.

Práve jedno dieťa vo veku 8 mesiacov bolo hospitalizované na pediatrickom oddelení michalovskej nemocnice a následne mu bolo diagnostikované toto ojedinelé ochorenie. V súčasnosti má toto dieťa 4 roky a chodí pravidelne na substitučnú liečbu v dvojtýždňových intervaloch. Liečbu znáša veľmi dobre. Jeho psychomotorický vývoj je primeraný veku a malý pacient rastie na radosť svojim rodičom i zamestnancom pediatrického oddelenia michalovskej nemocnice, ktorým už za ten čas prirástol k srdcu.